Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje baigtas stacionarių kompiuterių pirkimas (2016.04.07)

2016 metų balandžio mėnesį UAB „Inida“ pardavė stacionarius kompiuterius Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pagal Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projektą Nr. LT/2015/VSF/4.1.3.1 „Darbo vietų įrangos atnaujinimas“. Pirkimo, kurio vertė siekia daugiau nei 10 tūkst. eurų, metu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija įsigijo 12 vnt. stacionarių kompiuterių „Inida Magnum M350“. 
 
Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti sklandų Specialiosios tranzito schemos (toliau – STS) informacinės sistemos funkcionavimą ir tinkamas darbo sąlygas Ministerijos, Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos generalinių konsulatų Kaliningrade ir Sankt Peterburge darbuotojams, įgyvendinantiems STS.