Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje baigtas stacionarių kompiuterių įsigijimo projektas (2014.09.18)

2014 metų rugsėjo mėnesį UAB „Inida“ baigė įgyvendinti Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos dalies „Specialioji tranzito schema“ lėšomis finansuojamą projektą Nr. ISF13/3.5.1.1-3.3. „STS IS tarnybinių stočių, ryšio įrangos ir darbo vietų įrangos atnaujinimas“. Projekto, kurio vertė siekia daugiau nei 114 tūkst. litų, metu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija įsigijo 30 vnt. stacionarių kompiuterių „Magnum M350/2000 IN500.01 S75“ su monitoriais. 
 
Pagrindinis šio projekto tikslas – Supaprastinto tranzito schemos informacinės sistemos stabilus ir nenutrūkstamas funkcionavimas. Įrangai suteikiama 60 mėnesių garantija.