Garantinio remonto sąlygos

BENDRA INFORMACIJA

Garantinis remontas – tai toks remontas, kai Jūsų pirkiniams, pristatytiems į serviso centrą pagal suteikta gamintojo garantiją, atliekama nemokama techninė priežiūra ar gedimų šalinimas. Garantinių įrenginių remonto galiojimo terminas turi būti nurodytas prekių pirkimo dokumentuose arba Jūsų internetinėje paskyroje www.inida.lt

Negarantinis remontas – tai toks remontas, kai įrenginiui teikiama techninė priežiūra ir atliekami remonto darbai, kuriems netaikoma garantinio remonto paslauga, ir ši paslauga yra mokama. Taip pat kai remontuojamas įrenginys, kurio gamintojo suteikta garantija yra pasibaigusi. Negarantinio remonto darbų kainos

1. BENDRIEJI NURODYMAI

1.1. Jei naujai įsigyto įrenginio veikimo parametrai neatitinka techninių parametrų, nurodytų įrenginio specifikacijoje, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į pardavėją. Pretenzijos dėl įrenginio veikimo gali būti pateiktos per 14 dienų nuo įrenginio įsigijimo dienos.

1.2. Garantinis remontas vykdomas pristačius įrenginį į serviso centrą nepasibaigus jo garantiniam laikotarpiui, kuris nurodomas pardavimo dokumentuose. Jeigu naudotojas nesilaikė įrenginio garantinių įsipareigojimų, pažeidė transportavimo, saugojimo ir eksploatavimo taisykles, garantinį įrenginių aptarnavimą atliekantis servisas, turi teisę panaikinti įrenginio garantiją.

2. DĖL PRISTATYMO SĄLYGŲ

2.1. Įrenginys garantiniam remontui pristatomas į serviso centrą kliento arba pasinaudojus paslauga „Nuo durų iki durų“.

2.2. Užsakius papildomą paslaugą „Nuo durų iki durų“, mes atvyksime pas Jus nurodytu adresu gedimo registracijos metu, paimsime sugedusią įrangą ir suremontavę grąžinsime ją tuo pačiu adresu. Įrangos paėmimą remontui ir grąžinimą suremontavus visoje Lietuvoje atlieka kurjerių tarnyba. Įrangos transportavimo iki „Inida“ serviso centro ir atgal klientui kaina 10,00 € su PVM. Įrangos transportavimo tik į vieną pusę, kaina 5,00 € su PVM. Paslauga nemokamai gali naudotis VIP ir AUKSINIAI klientai, visi „Magnum“ kompiuterių naudotojai ir klientai, pirkę garantijos praplėtimą (nemokama paslauga galioja tik įrenginiams su galiojančia garantija!).

2.3. Jei įrenginį garantiniam remontui užregistravote per www.inida.lt, „Paskyra“, „Gedimino registravimas“, ir nurodėte informaciją iš pirkimo dokumentų, pirkimo dokumentų su įrenginiu siųsti nereikia.

2.4. Pristatydami įrenginį garantiniam remontui į servisą savarankiškai adresu Krėvės pr. 13 A, Kaune, būtinai pateikite įrangos pirkimo dokumentus arba garantinį pasą.

2.5. Įsigijus prekę rekomenduojame išsaugoti pakuotę, nes įrenginį transportuoti originalioje pakuotėje saugiausia. Jei įrenginys pristatomas neoriginalioje pakuotėje, pasirūpinkite, kad jis būtų supakuotas saugiai. Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus transportavimo metu.

3. DĖL ASMENINIUOSE KOMPIUTERIUOSE ĮDIEGTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS

3.1. Įmonės atstovas ar privatus fizinis asmuo, pateikęs kompiuterį remontuoti, patvirtina, kad visa naudojama ar pateikta įdiegti šiame kompiuteryje programinė įranga yra įsigyta legaliai ir jos naudojimas nepažeidžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. UAB „Inida“ neatsako už kompiuterio ir jame esančių duomenų laikiną paėmimą ar praradimą dėl valstybės kontroliuojančių institucijų atliekamo patikrinimo metu aptiktos nelegalios programinės įrangos. Už nelegalią programinę įrangą, įdiegtą remontuoti pateiktame kompiuteryje, atsako kompiuterio savininkas.

4. BENDRIEJI GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Garantija pradeda galioti nuo įrenginio pardavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip.

4.2. GaranGarantinis įrenginio laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente, kuris yra įrenginio garantinis talonas.

4.3. Garantija garantinio eksploatavimo laikotarpiu apima aparatūrinės dalies nemokamą taisymą ar pakeitimą į pagal technines charakteristikas ne blogesnį gaminį.

4.4. Garantija netaikoma instaliuotai programinei įrangai.

4.5. Garantija netaikoma sunaudojamoms medžiagoms.

4.6. Įrenginio priedams, dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis įrenginiu (akumuliatoriniams maitinimo elementams, maitinimo elementams (baterijoms), išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams, sujungimo kabeliams, dėklams, spausdintuvo kasetėms) suteikiamas trumpesnis garantinis laikotarpis negu pačiam įrenginiui. Įrenginio priedams, kaip ir pačiam įrenginiui, garantijos laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente.

4.7. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro), dėl netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.

4.8. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami atsiradus gedimams po įsigijimo įrenginiui nukritus, sutrenkus arba įrenginį transportuojant, kai jį gabena pats klientas.

4.9. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi bet kokio pobūdžio įrenginio pakeitimams ar modifikavimui.

4.10. Garantija netaikoma, jei surasti defektai atsirado dėl vartotojo kaltės:

 • įrenginys ar jo atskiros komponentės mechaniškai ar kitaip pažeistos;
 • pažeistas serijinio numerio, modelio lipdukas;
 • įrenginys buvo blogai įžemintas;
 • įrenginys buvo sąmoningai sugadintas;
 • įrenginys buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
 • įrenginys sugedo dėl netinkamų bandymų, priežiūros, programų diegimo, koregavimo, nelegalių programų taikymo;
 • pažeidimai, atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į įrenginio vidų: smėlio, skysčio, vabzdžių ir pan.;
 • pažeidimai padaryti netinkamai eksploatuojant (valymas, skutimas, įbrėžimai, cheminės medžiagos);
 • pažeidimai atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, kurios nėra rekomenduojamos gamintojo;
 • pažeidimai arba nenormalus įrenginio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo;
 • atsiradusius gedimus pašalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
 • nepateiktas įrenginio pirkimą įrodantis dokumentas (pirkimo čekis, sąskaita faktūra).

4.11. Tuo atveju, kai defektas yra menamas dėl įrenginio eksploatuojančio asmens kvalifikacijos stokos, tai su tuo susijusias išlaidas dengia įrenginio pirkėjas.

4.12. Tuomet, kai defektas neegzistuoja ar negarantinis, su tuo susijusias išlaidas dengia pirkėjas.

4.13. Garantiniais nelaikomi šie darbai (paslaugos yra mokamos):

 • įrenginio profilaktinis išvalymas nuo dulkių;
 • eksploatacinių medžiagų keitimas;
 • kompiuterinių virusų naikinimas;
 • programinės įrangos perinstaliavimas ir darbo režimų keitimas.

4.14. UAB „Inida“ neatsako už technikos nesuderinamumą su pirkėjo turima programine įranga, jei tai nebuvo numatyta sutartyje.

4.15. UAB „Inida“ neatsako už galimą informacijos praradimą atliekant serviso darbus. Klientas pats turėtų išsaugoti visą reikalingą informaciją kitame informacijos kaupiklyje.

4.16. UAB „Inida“ neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokias informacinės medžiagos kopijas.

4.17. Įrenginius profilaktiniams ir garantiniams darbams būtina pateikti be jokių slaptažodžių arba juos nurodyti atvežus techniką.

4.18. Garantinis aptarnavimas vykdomas UAB „Inida“ serviso centruose (jei sutartyje nenumatyta, kad garantinis remontas atliekamas kur nors kitur).

4.19. Garantiniam remontui įrenginys turi būti pristatytas su visomis sudedamosiomis dalimis, jeigu tai nešiojamasis kompiuteris, jis turi būti pristatomas su krovikliu, baterija. Nepažeiskite ant įrenginio ar ant jo sudedamųjų dalių esančių garantinių, serijos numerių ir kitų lipdukų.

4.20. Garantiniam remontui pristatyti rašaliniai, lazeriniai spausdintuvai tūri būti su originaliomis ir netuščiomis rašalinėmis, kasetėmis.

4.21. LCD monitoriai laikomi kokybiškais, jei yra tenkinamos monitoriaus gamintojo pateiktos leistinų defektų specifikacijos.

4.22. CD skaitymo įrenginių skaitymo kokybė garantuojama tik naudojant CD diskus, atitinkančius ISO 9660 standartą.

4.23. Jei CD/DVD įrenginys sugedo dėl nekokybiško CD disko skilimo įrenginyje, garantija CD/DVD įrenginiui neteikiama.

4.24. Įrenginys keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu negalima pašalinti.

4.25. Pakeitus pardavėjui garantinį įrenginį ar jo komplektuojamą detalę, naujam daiktui ar komplektuojamai detalei, taikomas tęstinis garantijos terminas.

4.26. Įrenginio komplektuojamas detales gali įdiegti tik įrenginio gamintojo įgaliotas serviso darbuotojas/asmuo.

5. ĮRENGINIO TRANSPORTAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

5.1. Transportuojant įrenginius būtina laikytis nurodymų, esančių ant pakuotės.

5.2. Supakuotą įrenginį leidžiama laikyti patalpose, kurių ore nėra rūgščių, šarmų ir kitokių agresyviųjų priemaišų.

5.3. Sandėliavimo sąlygos:

 • temperatūra nuo (5±2) °C iki (40±2) °C;
 • santykinė oro drėgmė – iki (80±2) % esant (25±2) °C temperatūrai.

5.4. Įrenginys turi būti eksploatuojamas šiomis klimato sąlygomis:

 • temperatūra nuo (10±2) °C iki (35±2) °C;
 • santykinė oro drėgmė – iki (93±3) % esant (25±2) °C temperatūrai.
 • vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10m/s (1 g).
 • atmosferos slėgis nuo (84±1.3) kPa iki (107±1.3) kPa;

5.5. Įrenginys jungiamas į kintamos srovės 220V±10% įtampos tinklą, kurio dažnis (50±1) Hz.

5.6. Įrenginys turi būti eksploatuojamas gerai vėdinamoje, nedulkėtoje patalpoje.

5.7. Draudžiama:

 • įrenginį statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinio spinduliavimo (transformatoriaus, televizoriaus ir kt.) šaltinio;
 • eksploatuoti nuimtais dangčiais;
 • ant įrenginio dėti sunkius daiktus;
 • valant naudoti alkoholį ar cheminius tirpiklius;
 • sulieti įrenginį bet kokiu skysčiu.