Aplinkosauga

ESAME ATSAKINGI UŽ MUS SUPANČIĄ APLINKĄ

Siekdami sumažinti su mūsų veikla susijusi poveikį aplinkai, įdiegėme integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartus. Nuolat siekiame diegti švaresnę gamybą, vykdome taršos prevenciją, racionaliai naudojame išteklius ir periodiškai vertiname aplinkosaugos sistemos veiksmingumą.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti utilizuojamos atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Kompiuterinėje įrangoje yra pavojingų medžiagų (pvz., gyvsidabrio, kadmio ir kt.), kurios kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Siekdami būti socialiai atsakingu verslu, iš gyventojų nemokamai priimame elektronines atliekas (adresu: UAB „Inida“, V. Krėvės pr. 13A, Kaunas).

Antriniam panaudojimui arba utilizavimu priimame parduotų „Magnum“ kompiuterių kartonines pakuotes ir polietileno pakuočių atliekas adresu: V. Krėvės pr. 13A, Kaunas. Kartono dėžes ir polietileno pakuotes, nepraradusias prekinės išvaizdos, panaudojame antrą kartą, o nebetinkamas antriniam panaudojimui atiduodame perdirbimui. Esant didesniam pakuočių skaičiui Kauno mieste, pakuotes paimame savo transportu.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei senų baterijų surinkimą: www.epa.lt.

Daugiau informacijos apie kartoninių pakuočių utilizavimą: www.zaliasistaskas.lt